loader

Okula Kalan Süre

00
gün
00
saat
00
dakika
00
saniye

DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Dermatoloji Kış Okulu’nun ondördüncüsü 14-17 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya Limak Atlantis Delux Hotel’de yüz yüze olarak gerçekleşecektir.

Bilimsel program kapsamında 14. Dermatoloji Kış Okulu’nun öğrenim hedefleri;

  1. Klinik belirtilerden yola çıkarak ayırıcı tanı sürecinin planlanıp tanıya ulaşılması,
  2. Hastaya ve duruma özgü akılcı tedavi planlamasının yapılması,
  3. Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesi konularında önerilerde bulunulmasıdır.

14. Dermatoloji Kış Okulu’na 20 Eylül 2022 tarihi itibariyle eğitiminin 3. yılını bitirmiş (daha önceden yüz yüze ya da çevrimiçi olarak kış okuluna katılmamış olan) Deri ve Zührevi Hastalıkları Tıpta Uzmanlık öğrencileri katılabileceklerdir. Katılımcı sayısı 60 olarak hedeflenmiştir. Hedeflenen katılımcı sayısına ulaşılamaması durumunda eğitiminin 3. yılında bulunan tıpta uzmanlık öğrencilerinin de kabul edilmesi planlanmıştır.

Programda yer alan konular, karşılıklı etkileşimin daha rahat olabilmesi açısından 20’şer kişilik 3 ayrı gruba dönüşümlü olarak ve interaktif sunum teknikleri kullanılarak aktarılacaktır. “Tanınız Nedir” başlıklı oturumlar tüm gruba ve “key pad” ile gerçekleştirilecektir. “Bir Olgunun Öğrettikleri” başlıklı oturumlarda katılımcılar kendi olgularını sunacak ve tartışacaklardır. Değerlendirme sonucunda ilk üç sırada yer alan olgu sunumunu gerçekleştiren katılımcılar

"Prof. Dr. Oya Gürbüz Ödülü" almaya hak kazanacak ve 2023 yılı Ulusal Dermatoloji Kongresi’ne katılım daveti alacaklardır.

14. Dermatoloji Kış Okulu katılımcılarının kayıt ve tam pansiyon konaklama giderleri Türk Dermatoloji Derneği tarafından karşılanacaktır. Bu destekten yararlanmak için Türk Dermatoloji Derneği üyesi olma koşulu aranacaktır.

Kış okuluna katılmak isteyen meslektaşlarımız başvurularını göreve başladıkları tarihi belgeleyerek (çalışılan kurumdan göreve başlama tarihini belirten yazı ile) 14. Kış Okulu web sayfasındaki kayıt bölümünden yapabileceklerdir. Kış okuluna kayıtlar 7 Kasım 2022 tarihinde saat 18.00’da başlayacak ve 11 Kasım 2022 tarihinde saat 24.00’da sona erecektir. Komisyonumuzca koşulları uygun bulunan meslektaşlarımızdan başvuru sırasına (sıralama dijital ortamda başvuru zamanına göre gerçekleştirilecektir) göre belirlenen ilk 60’ı okulumuza kayıt yaptırabileceklerdir.

Her zaman olduğu gibi bu yıl da mesleki gelişim ve bilimsel açıdan son derece verimli ve keyifli geçeceğine inandığımız okulumuzda görüşebilmek ümidiyle,

Saygılarımızla,
Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu